Projekty školy:

rovny-pristup-ke-vzdelavani doc..pdf (125,8 kB)

projekt.pdf (73,2 kB)

______________________________________________________

Podzim v mateřké škole Výsledek obrázku pro školka kreslená

Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorují měnící se přírodu a uvědomují si její zákonitosti. Učí se chápat, že každý člověk je její součástí, musí v ní žít a patřičně ji chránit. Děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli, hmatem a zrakem poznávají i plody lesní.Záměrem je poznat podzimní přírodu, seznámit děti s hlavními znaky podzimu /veškeré podzimní plody jedlé i nejedlé, zbarvující se listí, podzimní práce na poli a na zahrádce, odlétání některých ptáků do teplých krajin, příprava volně žijících zvířat na zimu/.Děti pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými a pracovními činnostmi vedeme k poznávání a ochraně přírody. Dostatkem pomůcek, podnětů, her a činností vedeme k samostatnosti, tvořivosti a rozvoji fantazie. Zvláště v dramatických hrách mohou hodnotit sebe i ostatní děti, mají možnost vyjádřit svůj názor, zbavují se ostychu, lépe mohou poznat pocit úspěšnosti.

                                                                                                            Image result for děti na podzim

                                                                      

 


 

 


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky