Představení školy                  

MŠ Údolní 68 je umístěna v nově opravené budově ve středu města. Místnosti školy vytvářejí v dětech pocit bezpečí rodinného prostředí, což usnadňuje dětem přechod z domova do kolektivního zařízení. Prostory jsou v současnosti vybaveny tak, aby dětem umožňovaly dostatek pohybu během celého dne a zpříjemnily jim pobyt v MŠ. Škola má svou architekturou všechny předpoklady připomínat rodinný dům s útulnými zákoutími pro hru, zábavu, plnění povinností i práci. Přáli bychom si, aby v něm každé dítě našlo své místo, kam se může uchýlit s vědomím, že na blízku je dospělý, na něhož se může kdykoli obrátit.


Organizační uspořádání školy                                      

Provoz školy je od 7.00 hod do 17.00hod.

Na škole jsou tři smíšené třídy dětí ve věku od 3 do 6 let. Režim dne je uspořádán tak, aby byl dodržen správný biorytmus ( tj. 3 hodinový interval mezi jídlem a nejméně 2 hodiny pobytu venku). Velký prostor je ponechán hře, řízená činnost je prováděna ve skupinkách nebo individuálně. Příchod a odchod dětí je řešen individuálně podle potřeb rodičů.

 Obecná charakteristika školy

 • Mateřská škola Údolní 68 je umístěná v neúčelové budově ve středu města se stanovenou kapacitou 76 dětí. Prostory se skládají ze 3 oddělení. První a druhé oddělení má hernu o ploše 90m2 , která slouží zároveň jako lehárna, dále pak umývárnu, WC a šatnu. Třetí oddělení se nachází v přístavbě budovy a má rozměry 96m2.Všechny prostory odpovídají hygienickým vyhláškám EU..Vzhledem k rozloze parcely zahrady je nutno dodržovat zásadu pobytu pouze jednoho oddělení. Ostatní dvě třídy jdou na vycházku mimo prostory školy.
 • Mateřská škola  prochází  neustále opravami a úpravami a to vše  s ohledem na to, že je  památkově chráněná. Veškeré  rekonstrukce provádí MČ Brno –střed. Na základě požadavku ředitelky školy provedla MČ BS úpravu sklepních prostor a pro potřeby dětí vznikla výtvarná a keramická dílna.Dále je mateřská škola průběžně vybavována novým nábytkem jak v budově, tak i na zahradě školy, který odpovídá antropometrickým požadavkům .
 • Poloha školy v blízkosti centra města nám umožňuje časté návštěvy kulturních památek a akcí, návštěvy výstav…Využíváme i blízkost  přírody k pořádání různých sportovních akcí a výletů ( Kraví hora, Wilsonův les, Jundrov, přehrada).

Zaměstnanci školy:

 • Ředitelka           Renata Opršalová                 Zástupce ředitelky               Hana Deissová

 • Učitelky  :         Lenka Čechová, Teraza Fialová,  Lenka Šínová,Jana Crháková

 • školní asistent:     Adéla Tomanová

 • Školnice                  Radka Kramářová

   
 • Provozní                   Marie Špačková, Dagmar Kostihová                                           

     Při mateřské škole pracuje spolek "Rodiče svým dětem"

 •  Zastupuje zájmy dětí a rodičů a podílí se na podávání připomínek k práci školy
 •  Vzájemně spolupracuje při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí pro děti a rodiče se uskutečňuje na základu plánu spolupráce                                                   

spolupráce s rodinou.docx (11,9 kB)

 

 


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky

 GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr.Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 60200 Brno

tel.:+420606789717

email: advokat@kklegal.cz