Projekty školy:

rovny-pristup-ke-vzdelavani doc..pdf (125,8 kB)

MAP.docx (14 kB)

 Pro přihlášené děti začínají tyto akce:  

  • plavání  - plavecký stadion Kraví hora,
  •  projekt Lokomoce ( 1x týdně tělocvična na Údolní ulici + každý den cvičení v MŠ)
  • hudební kroužek
  • logopedie

Podzim v mateřké škole

Během činností v MŠ a vycházek do přírody děti pozorují měnící se přírodu a uvědomují si její zákonitosti. Učí se chápat, že každý člověk je její součástí, musí v ní žít a patřičně ji chránit. Děti se učí hmatem, čichem, chutí i zrakem poznávat podzimní plody vypěstované na zahrádce nebo na poli, hmatem a zrakem poznávají i plody lesní.Záměrem je poznat podzimní přírodu, seznámit děti s hlavními znaky podzimu /veškeré podzimní plody jedlé i nejedlé, zbarvující se listí, podzimní práce na poli a na zahrádce, odlétání některých ptáků do teplých krajin, příprava volně žijících zvířat na zimu/.Děti pozorováním, experimentováním, popisem obrázků, tříděním, různými výtvarnými a pracovními činnostmi vedeme k poznávání a ochraně přírody. Dostatkem pomůcek, podnětů, her a činností vedeme k samostatnosti, tvořivosti a rozvoji fantazie. Zvláště v dramatických hrách mohou hodnotit sebe i ostatní děti, mají možnost vyjádřit svůj názor, zbavují se ostychu, lépe mohou poznat pocit úspěšnosti.

                                                                                                          


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky

 GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr.Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 60200 Brno

tel.:+420606789717

email: advokat@kklegal.cz