školní jídelna

12.03.2017 15:40

Školní jídelna Kounicova 30 Brno, p.o.

Vedoucí školní jídelny: Machálková Vlasta

Stravenářka školní jídelny: Velecká Eva

Telefon: +420 541 211 967

Všeobecné informace:

Děti v mateřských školách odebírají celodenní stravu, která se skládá z dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny.Každý den mají strávníci výběr ze dvou jídel a tří druhů nápojů ( čaj, mléko a ochucené mléko ).

Odhlašování  a přihlašování obědů pro děti je nutné provést den dopředu nebo nejpozději do 10:00 hod přímo v mateřské škole. Rodiče si mohou odebrat oběd za nepřítomné dítě vždy pouze jeden den. Třetí den se dítě automaticky odhlásí.

 

celodenní strava:     dopolední svačina             oběd                         odpolední svačina

   3 - 6 let             7,- Kč                     22,-Kč                          7,- Kč             

   7 let a více           8,- Kč                     27,-Kč                           7,-Kč       

Způsob platby:

Stravné lze platit pouze bezhotovostně! Platbou se rozumí připsání na náš účet, ne datum splatnosti, proto zadávejte příkaz v dostatečném předstihu!

Číslo účtu ŠJ: 10036621 / 0100  / bez platného VS nelze došlou platbu přiřadit! /

·         Trvalý příkaz - platba je po celý rok stejná. Podrobnější informace o tomto druhu platby podá v případě zájmu paní stravenářka na telefonu ŠJ.

·         Inkasní platba - pouze u strávníků s účtem u České spořitelny  a opět po dohodě s paní stravenářkou.

·         Složenkou - složenka je rodičům doručena prostřednictvím žáka kolem 10.dne v měsíci. Složenka je vždy na následující měsíc. Může být zaplacena na poště, ale i linkou 24, internetbankingem, vkladem na účet nebo jednorázovým platebním příkazem.

V případě problémů se stravou se může každý strávník nebo rodič obrátit přímo na ředitelku stravovacího provozu paní Machálkovou tel.:541211967. Tyto záležitosti vyřizuje pouze školní jídelna 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace

Údolní 68, 602 00 Brno
zřizovatel: Mětská část Brno - střed


+420 543 245 271


logo školky

 GDPR

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byla jmenována JUDr.Iva Kuckirová, advokátka zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 20, 60200 Brno

tel.:+420606789717

email: advokat@kklegal.cz